راه های ارتباطی مخزن سیتی

دفتر فروش مرکزی

۰۲۱۵۵۲۱۶۹۲۲

۰۲۱۵۵۲۱۸۱۳۹

دفتر فروش نارمک

دفتر فروش خاوران

ارتباط با کارشناسان فروش

کارشناس شماره 1 (فیض آبادی)

کارشناس شماره 2

تهران، بزرگراه آزادگان، شهید رجایی جنوب، 800 متر بعد از تقاطع ایران ترانسفو، روبه روی آسیاب قرمز، جنب تالار قصر جوان، پلاک 153

امتیاز