لیست قیمت مخازن آب

لیست قیمت تانکر آب

لیست قیمت تانکر آب

لیست قیمت تانکر آب های مختلف از مخازن افقی تا مخزن های عمودی و …، همچنین لیست قیمت مخزن آب را با کلیک مشاهده کنید.‌

با کلیک روی شماره تلفن‌ زیر با مجموعه مخزن سیتی تماس بگیرید و از قیمت روز مخزن آب مطلع شوید:

021-36629826

تمامی قیمت‌ها به‌روز شده و تا اطلاع بعدی معتبر هستند.

  • برای دریافت کف قیمت تماس بگیرید. این قیمت‌ها لیست قیمت رسمی کارخانه هستند.

لیست قیمت مخازن افقی

شرح کالاقیمت تک لایه (تومان)قیمت سه لایه (تومان)طول (CM)عرض (CM)ارتفاع (CM)
مخزن 70 لیتری افقی676,500993,000604148
مخزن 70 افقی کرکره ای677,000761,000664448
مخزن 100 لیتری افقی884,000625055
مخزن 100 لیتری افقی کرکره ای911,0001,024,000705154
مخزن 220 لیتری افقی1,658,000876069
مخزن 220 لیتری افقی کرکره ای1,617,0002,074,000976570
مخزن 300 لیتری افقی1,901,0002,228,000987080
مخزن 300 لیتری افقی کرکره ای2,039,0002,378,0001166573
مخزن 350 لیتری افقی2,032,0002,512,0001177276
مخزن 400 لیتری افقی2,516,0002,792,0001237077
مخزن 500 لیتری افقی2,739,0003,549,0001297684
مخزن 500 لیتری افقی کرکره ای2,739,0003,388,0001347582
مخزن 600 لیتری افقی3,690,5004,143,0001478484
مخزن 600 لیتری افقی کرکره ای3,279,0003,795,0001408188
مخزن 800 لیتری افقی4,629,0004,895,0001628593
مخزن 800 لیتری افقی کرکره ای4,243,0004,699,0001488997
مخزن 1000 لیتری افقی5,344,0005,828,00016094103
مخزن 1000 لیتری افقی کرکره ای5,210,0005,620,000150100110
مخزن 1500 لیتری افقی8,233,5008,631,000191108113
مخزن 1500 لیتری افقی کرکره ای8,114,0008,456,000187108113
مخزن 2000 لیتری افقی10,324,00010,750,000196123132
مخزن 2000 لیتری افقی کرکره ای10,049,00010,489,000197123131
مخزن 2500 لیتری افقی کرکره ای12,710,50013,366,000210131136
مخزن 3000 لیتری افقی کرکره ای15,323,00015,692,000220140146
مخزن 4000 لیتری افقی21,726,00022,326,000228152166
مخزن 4200 لیتری افقی22,991,00023,647,000227160170
مخزن 5000 لیتری تانکری31,210,000240165*
مخزن 5000 لیتری افقی29,044,00029,756,000270158166
مخزن 6000 لیتری افقی33,844,00035,429,000281170180
مخزن 10000 لیتری افقی52,366,00054,920,000354196206
لیست قیمت منطقه ای محصولات از تاریخ 1402/01/01 تا اطلاع ثانوی

لیست قیمت مخازن افقی

شرح کالاقیمت تک لایه (تومان)قیمت سه لایه (تومان)طول (CM)عرض (CM)ارتفاع (CM)
مخزن 70 لیتری افقی676,500993,000604148
مخزن 70 افقی کرکره ای677,000761,000664448
مخزن 100 لیتری افقی884,000625055
مخزن 100 لیتری افقی کرکره ای911,0001,024,000705154
مخزن 220 لیتری افقی1,658,000876069
مخزن 220 لیتری افقی کرکره ای1,617,0002,074,000976570
مخزن 300 لیتری افقی1,901,0002,228,000987080
مخزن 300 لیتری افقی کرکره ای2,039,0002,378,0001166573
مخزن 350 لیتری افقی2,032,0002,512,0001177276
مخزن 400 لیتری افقی2,516,0002,792,0001237077
مخزن 500 لیتری افقی2,739,0003,549,0001297684
مخزن 500 لیتری افقی کرکره ای2,739,0003,388,0001347582
مخزن 600 لیتری افقی3,690,5004,143,0001478484
مخزن 600 لیتری افقی کرکره ای3,279,0003,795,0001408188
مخزن 800 لیتری افقی4,629,0004,895,0001628593
مخزن 800 لیتری افقی کرکره ای4,243,0004,699,0001488997
مخزن 1000 لیتری افقی5,344,0005,828,00016094103
مخزن 1000 لیتری افقی کرکره ای5,210,0005,620,000150100110
مخزن 1500 لیتری افقی8,233,5008,631,000191108113
مخزن 1500 لیتری افقی کرکره ای8,114,0008,456,000187108113
مخزن 2000 لیتری افقی10,324,00010,750,000196123132
مخزن 2000 لیتری افقی کرکره ای10,049,00010,489,000197123131
مخزن 2500 لیتری افقی کرکره ای12,710,50013,366,000210131136
مخزن 3000 لیتری افقی کرکره ای15,323,00015,692,000220140146
مخزن 4000 لیتری افقی21,726,00022,326,000228152166
مخزن 4200 لیتری افقی22,991,00023,647,000227160170
مخزن 5000 لیتری تانکری31,210,000240165*
مخزن 5000 لیتری افقی29,044,00029,756,000270158166
مخزن 6000 لیتری افقی33,844,00035,429,000281170180
مخزن 10000 لیتری افقی52,366,00054,920,000354196206
لیست قیمت منطقه ای محصولات از تاریخ 1402/01/01 تا اطلاع ثانوی

لیست قیمت مخازن عمودی

شرح کالاقیمت تک لایه (تومان)قیمت سه لایه (تومان)ارتفاع (CM)قطر (CM)
مخزن 100 لیتری عمودی870,0001,204,5008145
مخزن 200 لیتری عمودی1,491,0001,672,0008462
مخزن 220 لیتری عمودی رینگی1,789,50009758
مخزن 220 لیتری عمودی1,521,0001,874,0009758
مخزن 250 لیتری عمودی1,721,5002,010,0008270
مخزن 300 لیتری عمودی (طرح قدیم)1,840,0002,157,00010166
مخزن 300 لیتری عمودی سه لایه1,768,0002,087,00011862
مخزن 350 لیتری عمودی1,977,0002,299,00010372
مخزن 500 لیتری عمودی2,693,0002,912,00010687
مخزن 800 لیتری عمودی3,939,0004,097,50013894
مخزن 1000 لیتری عمودی4,603,5004,880,000142105
مخزن 1000 لیتری عمودی درب 504,603,5004,879,000142105
مخزن 1500 لیتری عمودی6,732,0007,009,000170114
مخزن 2000 لیتری عمودی8,256,0008,626,000165134
مخزن 2000 لیتری عمودی درب 508,311,0008,682,000168135
مخزن 3000 لیتری عمودی13,036,00013,099,000200153
مخزن 4000 لیتری عمودی16,265,00016,897,000195177
مخزن 5000 لیتری عمودی20,675,00021,270,000221185
مخزن 6000 لیتری عمودی24,260,50024,836,000239190
مخزن 8000 لیتری عمودی33,366,00034,159,000281201
مخزن 10000 لیتری عمودی40,000,00041,541,500272232
مخزن 12000 لیتری عمودی46,845,00048,762,000310235
مخزن 15000 لیتری عمودی58,530,00060,885,000335255
مخزن 20000 لیتری عمودی73,584,50075,664,000307305
مخزن 25000 لیتری عمودی91,512,00094,242,500380305
مخزن 30000 لیتری عمودی114,257,000117,650,500453305
مخزن 40000 لیتری عمودی160,251,000164,910,000440361
لیست قیمت منطقه ای محصولات از تاریخ 1402/01/01 تا اطلاع ثانوی

لیست قیمت مخازن عمودی کوتاه و بلند

شرح کالاقیمت تک لایه (تومان)قیمت سه لایه (تومان)ارتفاع (CM)قطر (CM)
مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه1,840,0002,157,0008772
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه4,591,0004,977,500114114
مخزن 1000 لیتری کوتاه درب 504,854,0005,276,000115115
مخزن 2000 لیتری کوتاه درب 508,311,0008,690,000147144
مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه11,210,00011,497,000130170
مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه12,287,00012,801,000142177
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه15,977,50016,397,000150203
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه20,185,00020,554,000160219
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه23,860,00024,488,000174228
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه40,250,00041,309,000210263
مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه48,671,00050,487,000231302
مخازن عمودی بلند
شرح کالاقیمت تک لایه (تومان)قیمت سه لایه (تومان)ارتفاع (CM)قطر (CM)
مخزن 200 لیتری عمودی بلند1,630,0001,807,0009856
مخزن 300 لیتری عمودی بلند1,768,0002,226,00014356
مخزن 500 لیتری عمودی بلند2,788,5003,187,00016666
مخزن 800 لیتری عمودی بلند4,205,0004,655,00018978
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند5,296,5005,654,00021980
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند6,758,0007,147,000210102
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند8,256,0008,768,000209115
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند13,036,00013,099,000250132
مخزن 4000 لیتری عمودی بلند16,476,00016,646,000241155
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند20,895,00021,321,000269163
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند41,352,00042,142,000335204
مخزن 20000 لیتری عمودی بلند75,828,50078,092,000410263
لیست قیمت منطقه ای محصولات از تاریخ 1402/01/01 تا اطلاع ثانوی

لیست قیمت مخازن نیسانی و بیضی

شرح کالاقیمت تک لایه (تومان)قیمت سه لایه (تومان)طول (CM)عرض (CM)ارتفاع (CM)
مخزن 1500 لیتری نیسانی9,721,0009,986,000125157108
مخزن 2000 لیتری نیسانی12,232,000180161112
مخزن 2000 لیتری نیسانی گازسوز12,232,00012,930,500172156122
مخزن 2000 لیتری نیسانی کوتاه12,527,00020915192
مخزن 2000 لیتری نیسانی کوتاه آبی12,527,00020915088
مخزن 2000 لیتری نیسانی بلند12,496,00012,838,000168153122
مخازن بیضی
شرح کالاقیمت تک لایه (تومان)قیمت سه لایه (تومان)طول (CM)عرض (CM)ارتفاع (CM)
مخزن 500 لیتری بیضی3,005,0003,614,0001419555
مخزن 1000 لیتری بیضی5,446,0005,596,00016712470
مخزن 1500 لیتری بیضی8,333,00020013380
مخزن 2000 لیتری بیضی9,915,00010,392,00022214689
مخزن 3000 لیتری بیضی14,799,00015,469,000252162107
مخزن 5000 لیتری بیضی26,713,50028,519,000285191129
لیست قیمت منطقه ای محصولات از تاریخ 1402/01/01 تا اطلاع ثانوی

لیست قیمت مخازن آسان‌رو و مکعبی

شرح کالاقیمت تک لایه (تومان)قیمت سه لایه (تومان)طول (CM)عرض (CM)ارتفاع (CM)
مخزن 500 لیتری مکعبی آسان رو3,521,0003,924,0001305694
مخزن 1000 لیتری مکعبی آسان رو6,441,0007,079,00016160134
مخزن 1000 لیتری عمودی آسان رو6,795,0007,597,0001305694
مخزن 1500 لیتری عمودی آسان رو9,216,0009,612,00016470185
مخزن 2000 لیتری عمودی آسان رو12,985,50013,653,00024167185
مخازن مکعبی
شرح کالاقیمت تک لایه (تومان)قیمت سه لایه (تومان)طول (CM)عرض (CM)ارتفاع (CM)
مخزن 100 لیتری مکعبی افقی953,0001,122,000644547
مخزن 100 لیتری مکعبی عمودی1,533,000404082/5
مخزن 200 لیتری مکعبی افقی1,960,000936048
مخزن 200 لیتری مکعبی عمودی2,193,0002,245,0006040114
مخزن 300 لیتری مکعبی عمودی2,395,0002,792,0006060111
مخزن 300 لیتری مکعبی افقی2,601,5002,814,0001147050
مخزن 450 لیتری مکعبی افقی3,375,0003,490,0001506061
مخزن 500 لیتری مکعبی افقی4,121,0004,220,0001527454
مخزن 500 لیتری مکعبی عمودی4,288,0004,436,0007070132
مخزن 1000 لیتری مکعبی افقی6,287,0006,443,00018510267
مخزن 1500 لیتری مکعبی افقی9,223,5009,726,00021011377
مخزن 2000 لیتری مکعبی افقی11,721,00012,290,00023012683
لیست قیمت منطقه ای محصولات از تاریخ 1402/01/01 تا اطلاع ثانوی

لیست قیمت مخازن قیفی و انبساط

شرح کالاقیمت تک لایه (تومان)قیمت سه لایه (تومان)ارتفاع (CM)قطر (CM)
مخزن 100 لیتری قیفی1,010,0006257
مخزن 200 لیتری قیفی1,633,5007772
مخزن 500 لیتری قیفی3,309,00013780
مخزن 1000 لیتری قیفی5,619,000174100
مخزن 2000 لیتری قیفی10,762,000187135
مخزن 3000 لیتری قیفی15,439,000223150
مخزن 5000 لیتری قیفی21,266,000281180
مخزن 10000 لیتری قیفی45,015,000300230
مخازن انبساط
شرح کالاقیمت تک لایه (تومان)قیمت سه لایه (تومان)ارتفاع (CM)قطر (CM)
منبع انبساط 60 لیتری سفید799,000964,0006046
منبع انبساط 80 لیتری سفید866,0001,029,0006348
منبع انبساط 100 لیتری سفید935,0001,169,0006851
منبع انبساط 150 لیتری سفید1,208,0001,508,0007558
منبع انبساط 200 لیتری سفید1,470,0001,672,0008064
منبع انبساط 60 لیتری سه لایه فوم‌دار آبی!ERROR! B17 -> Unable to access External Workbook1,345,0006046
منبع انبساط 80 لیتری سه لایه فوم‌دار آبی!ERROR! B18 -> Unable to access External Workbook1,432,0006348
منبع انبساط 100 لیتری سه لایه فوم‌دار آبی!ERROR! B19 -> Unable to access External Workbook1,603,0006851
لیست قیمت منطقه‌ای محصولات از تاریخ 1401/10/01 تا اطلاع ثانوی

لیست قیمت مخازن زیرپله و سمپاش

شرح کالاقیمت تک لایه (تومان)قیمت سه لایه (تومان)طول (CM)عرض (CM)ارتفاع (CM)قطر (CM)
مخزن 500 لیتری زیرپله3,773,0004,406,0001377284
مخزن 800 لیتری زیرپله‌ای6,013,0006,292,0001608398
مخزن 1000 لیتری زیرپله‌ای6,956,0007,285,00017287106
مخزن 1500 لیتری زیرپله‌ای9,652,50010,055,000196109112
مخازن سمپاش
شرح کالاقیمت تک لایه (تومان)قیمت سه لایه (تومان)طول (CM)عرض (CM)ارتفاع (CM)قطر (CM)
مخزن سمپاش 100 لیتری گرد795,000795,000586254
مخزن سمپاش 100 لیتری دو طبقه932,000575057
مخزن سمپاش 400 لیتری کتابی3,127,0001424375
مخزن سمپاش 400 لیتری دو طبقه2,869,0002,869,0001275792
مخزن سمپاش 400 لیتری توربینی سبز8,367,00012075116
سمپاش 400 لیتری پشت تراکتوری سبز5,864,0001207588
سمپاش 600 لیتری پشت تراکتوری سبز7,166,50012075108
مخزن سمپاش 600 لیتری توربینی سبز9,667,00012075132
مخزن سمپاش 600 لیتری دو طبقه4,083,0004,083,00013258106
مخزن سمپاش 1000 لیتری کششی6,905,00016011297
مخزن سمپاش 1500 لیتری کششی9,733,000190120106
مخزن سمپاش 2000 لیتری کششی12,478,000214135114
لیست قیمت منطقه ای محصولات از تاریخ 1402/01/01 تا اطلاع ثانوی

تانکر آب از ضروری‌ترین ملزومات مورد استفاده در موقعیت‌های مختلف جهت آب‌رسانی است که در سال‌های اخیر با اقبال بالایی از طرف کاربران روبرو شده است. از افت فشار آب و قطعی آن تا ذخیره‌سازی آب پاکیزه جهت شرب و آب‌رسانی به مناطق فاقد لوله‌کشی، آبیاری، استفاده در مراکز دامپروری و بسیاری موارد دیگر نیاز به استفاده از تانکر آب به‌عنوان یکی از الزامات بهداشت و سلامتی موردی پذیرفته شده به‌شمار می‌آید.

در همین راستا و جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه به این بخش از ملزومات نگهداری و آب‌رسانی، برندهای داخلی اقدام به تولید و عرضه انواع تانکر آب نموده‌اند. شرکت‌ طبرستان از معتبرترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انواع منبع آب، تانکر و مخازن پلی اتیلن ویژه حمل مایعات در سطح کشور است که توانسته نسبت به تامین نیاز کاربران اقدام نماید.

منبع‌های آب پلی اتیلن تولیدی در شرکت طبرستان به‌لحاظ ابعاد و گنجایش با یکدیگر متفاوت بوده و در شرایط مختلف و با الزامات کاربردی متنوع مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوتی که موجب تنوع قیمت این محصولات شده و امکان تهیه آنها را برای اقشار مختلف و موقعیت‌های گوناگون با هر توان خرید فراهم آورده است.

از تنوع مخازن آب بیشتر بدانیم!

بسیاری از مردم هر نوع ظروف نگهداری آب را در حجم بالا و با دارا بودن برخی ویژگی‌های خاص نظیر داشتن درب یا روکش را منبع آب می‌نامند و تفاوت چندانی بین این محصولات قائل نیستند. اما از نگاه کارشناسی، این تولیدات در دسته‌های مختلف تولید شده و نه‌تنها از نظر متریال مصرفی در ساخت، که به جهات دیگر نیز دارای تفاوت‌های اصولی هستند.

از نظر متریال نمونه‌های فلزی و پلی اتیلن بیشترین مصارف را دارند. در سال‌های اخیر و با توجه به مزایای کاربردی مخازن پلی اتیلن و امکان تولید انبوه آنها، این تولیدات از نظر تعداد و بازخورد مثبت کاربران از سایر نمونه‌‌ها پیشی گرفته و به اصلی‌ترین محصولات این فیلد کاری تبدیل شده‌اند.

نحوه ساخت مخازن پلی اتیلن عمدتا به روش قالب‌گیری بوده و تعداد لایه‌های به‌کار رفته در تولید آنها نیز از فاکتورهای مهم در تعیین کیفیت و قیمت آنها به‌شمار می‌آید. مخازن پلی‌اتیلن در انواع تک‌لایه و دولایه با مصارف گوناگون، علاوه بر آب برای نگهداری محلول‌های شیمیایی و مواد سوختی مایع نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر این اساس و با توجه به اهمیت محافظت از این محصولات، از متریال مصرفی در ساخت تا طراحی اصولی و تعداد لایه‌های به‌کار رفته در این مورد دارای اهمیت هستند.

این محصولات علاوه بر سایر مزایا، از نظر قیمت نیز با نمونه‌های فلزی رقابت خوبی داشته و با قیمت کمتری در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

از دیگر تفاوت‌های این تولیدات ‌می‌توان به ابعاد آنها و گنجایش آنها اشاره کرد که با توجه به میزان متریال مصرفی برای ساخت و طراحی مهندسی شده آنها، نقش مهمی در نرخ نهایی این تولیدات دارد.

هم‌چنین فرم و حجم این تولیدات با یکدیگر متفاوت بوده و از این جهت در شرایط و مکان‌های متفاوت قابل استفاده هستند.

نمونه‌های مخازن تولیدی شرکت طبرستان از نظر شکل و فرم نیز با یکدیگر متفاوت هستند. این نوع منبع‌ها در اشکال و احجام متنوع نظیر استوانه‌ای افقی و عمودی، مکعبی، کتابی (آسان‌رو) وان‌های صنعتی و شیلاتی، انواع مخازن بیضی و قیفی، زیر پله‌ای و پشت نیسانی و… تولید و به بازارهای عرضه و تقاضا ارائه می‌شوند.

لیست قیمت مجتمع پلاستیک طبرستان

محصولات نمایندگی مخزن آب طبرستان نیز از این جهت با تنوع بالایی روبرو بوده و نیازهای کاربران را به‌خوبی تامین می‌کنند.

بر این اساس و جهت دسترسی به قیمت‌های روز، این مجموعه اقدام به تهیه لیست قیمت نموده و آن را از طریق سایت خود در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. به این ترتیب افراد می‌توانند در صورت تمایل به تهیه این تجهیزات، قیمت روز آن را از طریق سایت استعلام نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به نوسانات بازار این قیمت‌ها در فواصل زمانی دوره‌ای به‌روزرسانی شده و با نرخ‌های مصوب جدید انطباق می‌یابند.

لیست قیمت منبع آب

منبع آب از کاربردی‌ترین اقلام تولیدی شرکت طبرستان در سال‌های اخیر است. این محصولات از جنس پلی اتیلن ساخته شده و در برابر بسیاری عوامل فیزیکی و شیمیایی مقاومت لازم را دارا هستند. متریال پلی اتیلن بر خلاف نمونه‌های کلاسیک فلزی، از ترکیب با اکسیژن در حضور رطوبت مصون بوده و از این جهت به ‌هیچ‌ عنوان اکسیده نمی‌شود و زنگ نمی‌زند. مزیتی که علاوه بر دوام بالا و طول عمر مفید بیشتر، شرایط بهداشتی بهتری را نیز برای آب ذخیره شد در این مخازن آب تدارک می‌بیند.

در این مورد نیز لیست قیمت منبع آب تولیدی برند طبرستان به‌صورت مدون و از طریق سایت مجموعه در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

لیست قیمت تانکر آب

یکی از موارد مهم در خرید تانکر آب، بحث اقتصادی آن است. با توجه به الزامات مصرفی متفاوت و نوع و مکان کاربرد این مخازن، می‌توان تصور نمود که افراد، شرکت‌ها، مجتمع‌های مسکونی و دیگر کاربران مخازن آب پلی اتیلن، بودجه‌های متفاوتی برای این منظور در نظر گرفته و نسبت به برنامه‌ریزی‌ خاص خود در این مورد هزینه می‌کنند. لیست قیمت این محصولات در سایت طبرستان قابل دسترسی است.

لیست قیمت تانکر طبرستان

در مورد تانکرهای تولیدی مجموعه طبرستان مانند سایز اقلام تولیدی با تنوع در قیمت روبرو هستیم. در ساخت این محصولات مراعات نکات بهداشتی و مهندسی طراحی به‌طور کامل در نظر گرفته شده است. انواع تانکر آب تولیدی در شرکت طبرستان بر اساس قیمت دسته بندی شده و جهت استعلام و از طریق سایت این مجموعه در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

بر این اساس و با توجه به نیاز کاربران به آگاهی از قیمت‌های روز این تولیدات، سایت مجموعه نسبت به تهیه لیست‌ منظم و کاملی از قیمت‌ انواع طبرستان اقدام نموده و در اختیار مشتریان قرار داده است.

امتیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *